Historie

De harmonie ging van start als initiatief van een groep “lollige vrienden” die eind negentiende eeuw met gezang wat “leven in de dorpsbrouwerij”wilde brengen. Het gemis van een eigen muziekkorps werd allengs gevoeld.Men was voor muzikale opluistering steeds aangewezen op de fanfare uit Schimmert of de harmonie uit Heer. De leden van de vriendenclub namen in 1897 het besluit tot oprichting van een eigen fanfare, aldus herinnert zich nestor Bér Piters.

In 1900 werd in Meerssen een wedstrijd gehouden waaraan alleen verenigingen mochten deelnemen die niet ouder waren dan twee jaar. Om toch deel te kunnen nemen veranderde men het oprichtingsjaar in 1898, het jaartal zoals dat ook op het vaandel voorkomt. Het jaar 1898 werd sindsdien bij jubilea als jaar van oprichting beschouwd. Als eerste dirigent werd, zoals vaak in dorpen, de hoofdonderwijzer benoemd.
Hij werd in 1900 door de musicus Gust de Pauw opgevolgd. Diens kwaliteiten stelden het korps in staat zich in 1908 tot een harmonie om te vormen. Het eerste bestuur bestond uit welgestelde inwoners van Amby, die er in slaagden gelden bijeen te brengen voor de aanschaf van instrumenten en een vaandel.
Aanvankelijk beperkten de uitvoeringen zich tot het opluisteren van kerkdiensten en processies, met af en toe deelname aan een enkele wedstrijd.
Geleidelijk nam de kwaliteit van Harmonie Sint Walburga toe, met een eerste hoogtepunt in 1919, toen in Amsterdam de eerste prijs in de derde afdeling in de wacht werd gesleept.
Hubert Habets, die in 1928 als dirigent aantrad, was tot 1950 de stuwende kracht van de harmonie.
Bijna ieder jaar werden her en der weidefeesten gehouden, waar harmonieën uit de omliggende dorpen kwamen concerteren. In het begin trok men daar nog te voet naar toe. Was men zelf gastheer bij dergelijke feesten, dan stond het hele dorp op zijn kop. De muzikanten van Harmonie Sint Walburga hadden aanvankelijk bij de uitvoeringen slechts de beschikking over een uniformpet.

historie

Pas in 1961 kreeg de harmonie, dankzij vooral de inzet van het damescomité, voor het eerst uniformen, donkerblauw van kleur. In hetzelfde jaar werd Jacques Welzen tot dirigent benoemd.
Hiermee brak voor de harmonie een periode aan, waarin de successen elkaar opvolgden.
In 1963 behaalde de muzikanten in de tweede afdeling de eerste prijs, vier jaar later gevolgd door het Limburgs Kampioenschap in dezelfde afdeling met promotie naar de eerste afdeling.
In 1968 stootten zij door naar de afdeling uitmuntendheid.
Een hoogtepunt vormde het behalen van de felbegeerde blauwe wimpel in 1972, waarmee de harmonie het Landskampioenschap veroverde.
In 1987 werd onder leiding van de heer dirigent Jaques Welzen op het Federatieconcours in Venlo een Eerste prijs met promotie behaald.

Jaques Welzen bleef maar liefst 32 jaar als dirigent aan de harmonie verbonden.
Hij werd in 1993 opgevolgd door M. Gerards, in 1995 door V. Vaessen, in 2001 door T. Zenden en in 2005 door P. Letterle. Vervolgens door Sander Hendrix en sinds januari 2013 is Jhon Willems de dirigent.

Bij het vijfenzeventigjarig bestaan in 1973 werd de harmonie in nieuwe groen-zwarte uniformen gestoken en ontving zij uit handen van Burgemeester A. Baeten, als eerste in Maastricht, de Koninklijke Erepenning van Verdienste.


Ook in 2003 wist het muziekorkest opnieuw beslag te leggen op de zo felbegeerde blauwe wimpel na eerst in 2002 het Limburgs kampioenschap behaald te hebben met promotie naar de tweede divisie.

3e-collage-historie
In 1957 kreeg de harmonie versterking van een tamboerkorps, dat in de meer dan vijftig jaar van zijn bestaan uitgroeide tot een sterke drumband, die zijn eigen plek binnen de harmonie veroverde.
In het bijzonder de instructeurs M. van Lijf (1956-1967) , J. Aarts (1971-1984) en J. Schmitz (1984-2009) wisten de drumband tot een moderne en bij wedstrijden geduchte mededinger om te vormen.
Het behalen van het Limburgs Kampioenschap in 1987 en het Nederlands Kampioenschap in de derde divisie in 1988 bewijzen dit.
In 2001 nam de drumband deel aan een Federatief Bondsconcours in Velden en in 2007 in Brunssum waar een verdienstelijke eerste prijs werd behaald.
Op dit moment staat de drumband onder leiding van Bert Offermans.
Behalve met de drumband werd de harmonie in 1967 uitgebreid met een majorettes korps, waarvan op het hoogtepunt 25 meisjes lid waren. Wanneer de harmonie uittrok werden drumband en muziekkorps vooraf gegaan door deze sprankelende groep meisjes die dikwijls de blikvanger van het korps waren.
De majorettes hadden daarnaast een eigen programma van twirl- en dans-optredens, zowel individueel als in groepsverband, bij concoursshows.
Ook bij gelegenheden zoals carnaval waren de dames dikwijls van de partij met hun dans en show.
Helaas is in 2013 het besluit genomen om de Majorettegroep op te heffen i.v.m. een onvoldoende instroom van nieuwe leden.

Een geheel eigen plaats nam de Edelweisskapel in, die uit leden van de harmonie was samengesteld. De kapel was bijzonder succesvol bij optredens in Duitsland en Oostenrijk, maar bevorderde ook in hoge mate de gezelligheid in eigen kring.

Topdrukte ontstond er bij de viering van het honderdjarig bestaan van de harmonie in april 1998.
De 125 leden wisten zich daarbij echter door de gemeenschap van Amby gedragen.
In mei van dat jaar verzorgde de vereniging bij het mars defilé in Amby een wel zeer geslaagde reuzenoptocht waarbij reuzen en reuzinnen uit binnen en buitenland te bewonderen waren.
Als uitvloeisel van de viering van het honderdjarig bestaansfeest maakte de vereniging in 2000 een meerdaagse concertreis naar Eichstatt in Beieren Duitsland alwaar de patroonheilige van de vereniging begraven ligt.
Ook in de jaren daarna organiseerde de vereniging diverse festiviteiten.
Zo waren er de Efteling concerten in 2006 waarbij de sporthal in Amby werd omgetoverd tot een heuse concertzaal waarbij de kinderen van de Basisschool Amby als eersten konden genieten van de muziek van de sprookjes in de Efteling. s ’Avonds konden in een volle zaal ook de volwassenen luisteren naar de muzikale verhalen uit dit sprookjesland. Als klap op de vuurpijl maakte de harmonie in september van dat jaar een uitstapje naar de Efteling met muzikale rondgang door het attractiepark.

In oktober 2007 volgden de literaire concerten met als thema “Harmonie St. Walburga opent boeken”.
Tijdens de muziek werden met film fragmenten beelden getoond waarbij voordrachten en korte delen uit boeken werden voorgelezen.
Ook in 2009 waren er diverse uitvoeringen waarbij zeer zeker de uitvoering “Harmonieus Maastricht” in het Theater aan het Vrijthof in samenwerking met 2 koren en een collega harmonie genoemd mag worden.
De muziekkapel van de “Koninklijke Luchtmacht” was onze gast voor een concert in het Theater aan het Vrijthof.
En er was een gezamenlijk concert met “Harmonie Orkest Ons Genoegen” uit Kapelle, Zeeland.
In 2010 vierde de Parochie St. Walburga haar 1300 jarig bestaan met een ommegang door Amby.
Ook Harmonie St.Walburga was een van de deelnemers aan deze ommegang.
Als afsluiting van de viering bood Harmonie St. Walburga een speciaal concert “Da Capo Al Fine” aan de parochie aan.
In 2011 nam de Harmonie deel aan de Heiligdomsvaart van Maastricht.

In 2012 en 2013 werd de gemeente Walberberg in Duitsland bezocht voor deelname aan een historische stoet(2012) en voor het verzorgen van meerdere concerten.
In november 2013 vond in de H. Walburgakerk een uniek concert plaats in samenwerking met het beroemde mannenkoor de Mastreechter Staar.

In november 2014 was het Mercedes Benz Theater in Randwijck de plaats voor een spectaculaire theatershow met als titel “Honouring the Worlds Greatest”.

Na 14 jaar afwezigheid op Bondsconcoursen schreef de Harmonie onder leiding van Jhon Willems zich in 2016 in voor deelname in de vierde divisie. Het resultaat mag best sensationeel genoemd worden. De jury kende maar liefst 97 punten toe.  Goed voor een eerste prijs met lof van de jury en promotie naar de derde divisie.  De 97 punten waren de hoogste score ooit op een Bondsconcours en hiermee werden we tevens Limburgs Kampioen.

collage-historie