Harmonieorkest Algemeen

Het harmonieorkest van onze vereniging bestaat uit circa 50 muzikanten. Het orkest is lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en kwam – na een Limburgs en Nederlands Kampioenschap in 2002 – officieel uit in de 2e divisie, de vroegere ere-afdeling. Doordat er t/m 2015 niet is deelgenomen aan concoursen, werd de Harmonie ingedeeld in de 4e divisie. Hierin kwam op 23 oktober 2016 verandering door de deelname aan het Bondsconcours in Roermond. Met een onwaarschijnlijk hoog puntenaantal van 97 werd de Harmonie Limburgs Kampioen, won de 1e prijs met lof van de jury en promoveerde naar de 3e divisie.

concours-2016

Samen muziek maken is natuurlijk één van de belangrijkste facetten van het lidmaatschap van het orkest, maar er wordt daarbij veel belang gehecht aan het gemeenschapsleven in Amby. Dat uit zich in de medewerking aan diverse evenementen, van carnavalsoptocht, begeleiding communiekantjes tot opluistering van de jaarlijkse processie.
Daarnaast brengt het orkest als onderdeel van de harmonie St. Walburga regelmatig serenades bij gedecoreerden of 50 en 60 jarige bruidsparen. Het orkest streeft naar een drie- tot viertal concerten op niveau, zowel binnen als buiten Amby.

Op dit moment staat het orkest onder leiding van dirigent Jhon Willems. De wekelijkse repetitie is op vrijdagavond van 20.30 tot 22.30 uur met een korte pauze om 21.30 uur in de grote zaal van het gemeenschapshuis “de Amyerhoof”.

De vereniging beschikt over een eigen opleiding, waar ook het orkest de vruchten van plukt. Jong en oud kunnen les krijgen, hetzij middels de stedelijke muziekschool Kumulus, hetzij middels de eigen, intern georganiseerde opleiding.

Van alle actieve leden wordt verwacht dat ze, naast het wekelijks bijwonen van de repetities, thuis oefenen en aan alle uitvoeringen en evenementen van de vereniging hun medewerking verlenen. Ieder lid krijgt van de vereniging een uniform en instrument in bruikleen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens vrijblijvend luisteren en kennismaken op een van onze repetities of uitvoeringen.

HTWG 02HTWG 01